ReadyPlanet.com
dot
dot
ทัวร์อินเดีย เนปาล พัก วัดและพักโรงเรม ราคาประหยัด
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์พม่า
ทัวร์ห่มผ้า
ทัวร์ไหว้เจ้าฮ่องกง-จีน
ทัวร์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์ตามรอยพระศาสดาของโลก
dot
dot
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์นอร์เวย์
ทัวร์แคชเมียร์-เลห์-ลาดักช์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์มัลดีฟ
ทัวร์ทะเล-อันดามัน
ทัวร์เดินป่า
ทัวร์ฮานอย-ซาปา
dot
dot
ทัวร์ภูเขาไฟฟุจิ
ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์โอซาก้า-เกียวโต-นารา
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์มาเก๋า-จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง-สิงคโปร์
dot
dot
ทัวร์นครวัด นครธม
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ถ้ำอซันต้า
ทัวร์บุโรพุทโธ
ทัวร์สุโขทัย
ทัวร์ล้านนา
ทัวร์ตามรอยพระนเรศวร


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


ทัวร์ภูฎาน


โปรแกรมทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืนโปรแกรมทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืนarticle

โปรแกรมทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน

ดินแดนแห่งอารยธรรมและขุนเขาเฉียดฟ้า ตั้งอยู่ทางภูมิภาคเอเซียใต้ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน มีเอกลักษณ์ที่งดงาม ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายที่โดดเด่นและ ความเชื่อทางพุทธศาสนาในสายมหายานและเป็นประเทศเดียวที่สนใจเรื่องความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่า เรื่องผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ

ดังคำขวัญของประเทศที่ว่า หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน พร้อมเปิดประตูสู่ภูฎาน

กำหนดการเดินทาง : ทุกวันศุกร์  ถึง วันอังคาร  

โดยสายการบิน : Druk air ( KB ) หรือ  สายการบิน Bhutan airline  

จำนวนผู้เดินทาง   2 ท่าน  ท่านละ  58600 บาท 

                            4 ท่าน ท่านละ  52800  บาท 

                             6 ท่าน ท่านละ 52000 บาท

                             8 ท่าน ท่านละ 51500 บาท 

                             10 ท่าน ท่านละ 49900 บาท 

 

 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]